Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromelegy elegy viairmelin irmelin
8188 4a32 390
Reposted fromtfu tfu viaalicemeow alicemeow
6549 708e 390

Guac is extra. (via ohaivoltage)

Reposted fromwit wit viairmelin irmelin
2064 4030 390
Reposted fromtatze tatze viairmelin irmelin
6036 a876 390
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viairmelin irmelin
8084 5427 390
Reposted fromupinthesky upinthesky viairmelin irmelin
4937 70ad 390
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko.
— Joanna Chmielewska "Klin"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaDaisy88 Daisy88
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
Reposted frommslexi mslexi viasomebunny somebunny
Reposted fromFlau Flau viawiksz wiksz
4819 78f9 390
Reposted fromBoomGifs BoomGifs viazamknioczy zamknioczy
Nie pierwszy raz, nie jestem wszystkim czego chcesz.
— A. Dąbrowska Dreszcze
Reposted fromM-M M-M viazamknioczy zamknioczy
A look at Celine Dion's water park house
Reposted fromfabs3 fabs3 viazamknioczy zamknioczy
3389 f0b8 390
Reposted fromtenderly tenderly viaveritas1 veritas1
9861 9419 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaveritas1 veritas1
8758 3669 390
Reposted fromtfu tfu viazamknioczy zamknioczy
6045 2fe8 390
Reposted fromkattrina kattrina viawiksz wiksz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl