Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0637 0e96 390
A Nice Spot For Lunch, 1957, by Slim Aarons
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
8162 0912 390
Wiesław Myśliwski "Ucho igielne"
Reposted fromPoranny Poranny viamhsa mhsa
1225 e076 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Denerwuję się, gdy inni wmawiają mi, że jestem nieszczęśliwa. Gdy ktoś zakłada, że tak naprawdę jestem smutną, samotną osobą. Chyba wiem, kiedy jestem szczęśliwa, a kiedy nie. Nie jestem ani nieszczęśliwa, ani samotna(...)
- Sara Maitland
Reposted frommerkaba merkaba viacytaty cytaty
Reposted fromFlau Flau viaimjustbored imjustbored
7620 1be7 390
Reposted fromnyaako nyaako viaimjustbored imjustbored
 
3352 6800 390
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viacytaty cytaty
9273 b3b4 390
9272 3943 390
Reposted bynsfyrocktennerhashknotdrozdo
0186 e592 390
Reposted fromschiza schiza viablond blond
Bywało różnie, ale nigdy z żoną nie zakwestionowaliśmy natury naszego związku. Stwierdziliśmy, że chcemy być razem, jesteśmy razem i będziemy się o to bić do końca. Dlaczego? No, to jest pytanie. Mogę chyba odpowiedzieć tylko tak jak Neo w "Matrixie": "Bo tak chcieliśmy". Albo jak niemiecki mistyk Mistrz Eckhart, który sławił "leben ohne warum" i "lieben ohne warum", a więc miłość, a nawet życie bez uzasadnień, bez żadnych "po co" i "dlaczego".
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa
0814 7860 390
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
3443 90fc 390
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
1480 6035 390
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl