Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9662 7147 390
Reposted fromlumincescence lumincescence viaabove above
0607 b725 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaabove above
5226 6d4f 390
Reposted froma-antimatter a-antimatter viakobiety kobiety
3626 1181 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viahairstyles hairstyles
3745 0968 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakobiety kobiety
9118 02cb 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaretro-girl retro-girl
8510 1d54 390
Reposted frommrautyna mrautyna viaretro-girl retro-girl
Reposted fromfitvet fitvet viakeepfit keepfit
6894 c0fc 390
Reposted fromolewka olewka viacytaty cytaty
8881 7a34 390
Reposted fromkobiety kobiety
Give me a field, give me a big sky.
A mountain.
Give me your mouth.
— Anis Mojgani
Reposted fromumorusana umorusana viacytaty cytaty
Kobiety potrzebują racjonalnego wytłumaczenia. Logicznego, takiego prosto z mostu i konkretnego typu: sorry, nie możemy być razem, bo masz za małe cycki, poznałem inną czy coś w tym rodzaju. Po podaniu konkretnego powodu kobietom łatwiej dojść do siebie. Natomiast, jeżeli rozstajesz się z kobietą i mówisz jej, że jest dobra, idealna i można z nią planować życie, ale nie możecie być razem i tu podajesz serię błahostek, to po prostu jesteś tchórzem, a ją narażasz na to, że się nie pozbiera. Albo, że zacznie robić głupie, nieracjonalne i niebezpieczne rzeczy.
— Pokolenie ikea
Reposted fromlittlefool littlefool viacytaty cytaty
3606 156c 390

kennedys-obsession:

John F. Kennedy’s favorite photo of himself, in Hyannis Port, 1959.

Kulturalny mężczyzna na widok pięknej, nagiej kobiety nie zarumieni się. Nie wystarczy mu krwi.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromresort resort viacytaty cytaty
Olga, weź coś na głowę. Najlepiej ścianę. Wybierz jakiś miękki kawałek.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromresort resort viacytaty cytaty
Reposted fromfapfapfap fapfapfap viakobiety kobiety
5518 215a 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaHottestMales HottestMales
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl