Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6183 b63d 390
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaensomme ensomme
3365 1684 390
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaensomme ensomme
4332 fe87 390
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaensomme ensomme
1918 2ef7 390
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaensomme ensomme
4254 dbf3 390
Reposted fromunr-eal unr-eal viaensomme ensomme
9191 8381 390
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaensomme ensomme
2857 f1ca 390
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaensomme ensomme
2516 8668 390
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaensomme ensomme
6502 13c8 390
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaensomme ensomme
5760 efe5 390
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaensomme ensomme
1394 92dc 390
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaensomme ensomme
9573 8eb0 390
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaensomme ensomme
2214 a1f7 390
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaensomme ensomme

"Nic tak nie cieszy mądrego mężczyzny jak zboczona kobieta”.

Jarosław Wilk - Pan Wilk i Kobiety

Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viaensomme ensomme
9675 55a0 390
Reposted frompomsa pomsa viaensomme ensomme
5401 e00e 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaensomme ensomme
9157 e99e 390
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaensomme ensomme
0128 8109 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaensomme ensomme
1442 26da 390
Reposted fromzajc zajc viaensomme ensomme
Co jest najważniejsze w związku? Uważasz, że tylko miłość czasem nie wystarczy?
 uważam, że miłość to czasami o wiele za mało. jest podstawą, fundamentem i tylko i wyłącznie w oparciu o nią można stworzyć zdrowy związek. ale relacje z kimś, to jest nieustanna praca. trzeba ze sobą rozmawiać, trzeba się na siebie otwierać, umieć pójść na kompromis, mieć dla siebie czas, respektować swoje granice, troszczyć się o siebie, zapewniać sobie poczucie bezpieczeństwa, umieć się czasami poświęcić, zrezygnować z czegoś, doceniać drugą osobę, nieustannie być dla siebie wsparciem, wyciągać wnioski z kłótni, dziękować za dobre momenty. to wszystko brzmi tak, jakby było najprostsze na świecie, ale czasami okazuje się, że w momentach zwątpienia (a te niestety zdarzają się chyba wszystkim) zaczyna brakować chęci, zapomina się o tym. związki nie są wcale łatwe, no chyba, że te w gimnazjum. ale kiedy znajdzie się właściwego człowieka, to jego uśmiech i wspólne szczęście tylko utwierdzają w tym, że jest warto.
— chyba jedyny warty odwiedzania ask http://ask.fm/megafajnanazwa
Reposted frompsychodelik psychodelik viaensomme ensomme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl