Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8864 29f8 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viamhsa mhsa
4789 7a9f 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
5049 e6b2 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
8325 645b 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
Tak mi trzeba wiedzieć, że się ktoś o mnie troszczy w tym obcym świecie. I wiem, jak bardzo nie zasługuję na tę troskę - ja z moimi idiotycznymi depresjami i całą tą maszynerią spekulacji.
— H. Poświatowska
Reposted frombotaka botaka viaretro-girl retro-girl
6557 4c72 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viahairstyles hairstyles
0626 b752 390
Reposted fromretro-girl retro-girl

Zawsze byłem gotów na koniec, tylko nie wtedy, gdy następował.

— Charles Bukowski "Najpiękniejsza dziewczyna w mieście"
6391 8678 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaretro-girl retro-girl
Nie wiem, czy kiedykolwiek będziemy tacy jak dawniej, ale nie zamierzam przestać próbować. Jesteś dla mnie jedyna(...) Jesteś jedyną osobą, o jaką kiedykolwiek chciałem walczyć.
— Kiera Cass – Rywalki. Książę i gwardzista
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
1790 c886 390
Reposted fromamatore amatore viawombinka wombinka
0674 b273 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawombinka wombinka
4010 eb9d 390
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viakeepfit keepfit
3902 96d8 390
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viakeepfit keepfit
2189 bfa8 390
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
7690 8e07 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viahairstyles hairstyles
5282 183b 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viahairstyles hairstyles
9653 ef24 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
5419 8170 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viahairstyles hairstyles
4612 29a7 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl