Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape viaretro-girl retro-girl
6528 c177 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaretro-girl retro-girl
8494 2d42 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
8493 3b13 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
9122 71c8 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
Reposted fromretro-girl retro-girl
7571 136e 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaretro-girl retro-girl
6701 2ff4 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viablond blond
Jeszcze troszkę, tylko troszeczkę. Wiem, że to męczące, wiem, że myślisz, że nie dasz rady, ale dasz. Jesteś przecież silna.
I wiem, że tak wiele rzeczy na raz stoi na przeszkodzie, ale pomyśl, jaka będziesz szczęśliwa, jak już wszystko się uda.
Jeszcze tylko odrobinkę, kilka dni. Zacznie się nowy etap, ciekawszy, chociaż wymagający. Będziesz musiała postarać się trochę bardziej, ale pomyśl, ile z tego będzie satysfakcji.
Zmieniasz się, wiesz? Na co dzień tego nie dostrzegasz, ale teraz jest ten moment, w którym powinnaś się zastanowić. Tak dobrze sobie radzisz, coraz częściej patrzysz w lustro i się uśmiechasz, i podoba Ci się ta osoba, którą się stajesz. Cieszy Cię to, to widać w sposobie, w jaki się poruszasz, jak dobrze czujesz się ze swoim ciałem, jak zaczęłaś chodzić z uniesioną głową, zamiast ze strachu wbijać wzrok w chodnik.  Powoli te wszystkie siniaki z przeszłości znikają, rany się goją, a Ty jesteś silniejsza, tam w środku. Pewniejsza siebie. Uśmiechnięta, mimo tego bólu, który ostatnio towarzyszy Ci częściej, niż chcesz się komukolwiek przyznać. Ale wiesz o tym, że ból fizyczny to nic, można się do niego przyzwyczaić.
Wiem, że moja opinia się dla Ciebie nie liczy, ale jestem z Ciebie dumna.
— Z pamiętnika Cztery Wieki Później. List do samej siebie.
5559 05ea 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viatea tea
9201 0dc2 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viablond blond
2331 22d9 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
2435 788f 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
2438 368a 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
7387 ef0c 390
5675 b8c9 390
5639 dec8 390
0303 c0f5 390
Reposted fromruthieful ruthieful viaJagalskardig Jagalskardig
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl