Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6449 020c 390
5675 9c9a 390
Reposted byhashblotindkapellau-ditpati2k6ollwikszmonroewiecznamonroenadissileniusNoCinderellaiammistakeicannotrememberlaparisienneawakenedensomme
Anders Røkkum (born 1985) - Kiss (2016)
5671 81c1 390
Reposted bypati2k6 pati2k6
0572 d7cf 390
Cz. Miłosz
Hohenzollern Castle, Germany.
Reposted fromLogHiMa LogHiMa viafajnychnielubie fajnychnielubie
4108 5e67 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
4127 57f4 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
Nie jestem w życiu zbyt widowiskowa. Odwracam się i odchodzę. Można mnie zrazić ignorancją, brakiem uwagi, atencji. W niepowodzeniach zamykam się i trudno mnie potem otworzyć, dotrzeć do mnie. Bywa, że wychodzę z domu, gdzieś uciekam, chcę być goniona i przepraszana.
— Magdalena Cielecka /Laura
Reposted fromkarosia karosia viaretro-girl retro-girl
4410 37fb 390
Reposted byhashjudyszadobryki-adiLykouwujcioBatpandywarhoumrsnobodyysstefaniaandrewmylesSoulPLambassadorofdumbslovasobahrabiapawelgketskizzotak-czekamolllenka024Badziewjezutonietakoskishowmetherainbowkotficapiehusyoannborsuczyskojulanneyelynscorpixgabordonuspanpancernylteonlyhedonebezzznieczuleniamalinowowa
4408 5b5f 390
Reposted byhashParusMajorveritas1andiebrustTheEvexeki-adieccewartimenoveltyteijakoolhashcolorfulvillainmetafnordikaritentacleguybluedressltelaparisiennesereniteriotddawakenedLuukkaSurvivedGirleternaljourneyphinlieveseraohsoquietToshiaanisiowexalwinnym-swieciechceblantao5ranoomka217nadischolerablonde-troubelleJessSilentegummibeersistermorphinelemkovepasibrzuchnieobecnosclobekdead-zireaeldobryMerlinkanutt
0234 75cd 390

girlinthepark:

beautelicieuse | Edinburgh, United Kingdom. 

3516 7262 390
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl