Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5148 e3d7 390
Reposted from2017 2017 viarocktenner rocktenner
5643 a94a 390
Reposted byrobints robints
4507 2b4d 390
Reposted fromsavatage savatage viarocktenner rocktenner
5417 4f1d 390
Reposted fromimradioactive imradioactive viarocktenner rocktenner
5640 2010 390
Reposted bypati2k6SilentForestBadziew
9552 2d6d 390
3468 9916 390
3617 712e 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
3619 4703 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
3622 1762 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
3626 3de8 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
3629 de65 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
3630 8dbe 390
Reposted fromretro-girl retro-girl

Zawsze najgorzej jest rano. Zanim jeszcze człowiek doczołga się do powierzchni świadomości, ma to nieprzyjemne uczucie, że coś jest nie tak. A potem się budzi i rozpoznaje siebie, przypomina sobie wszystko i wie, że teraz jest zmuszony przeżyć ten nowy dzień aż do wieczora. Mózgowa maszyneria rusza powoli, zaczyna żuć, w prawo i w lewo, dostarcza te same słowa, zdarzenia, gesty, aż jest się gotowym do krzyku.

— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaretro-girl retro-girl
3641 b447 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”
— Mary Anne Radmacher
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
0376 ba09 390
Reposted fromkrzysk krzysk viafajnychnielubie fajnychnielubie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl